Kontakt oss

Kontakt oss

Vi hjelper deg gjerne! Fyll ut skjemaet, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

  • Protected by reCAPTCHA.
    Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Kontakt oss

Personvern

EU har besluttet å endre personvernforordningen med innføringen av den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). Regelverket har trådt i kraft 25. mai 2018. Vi gleder oss over endringene som følger av GDPR og anerkjenner vårt ansvar som behandlingsansvarlig og databehandler av personopplysninger. Å holde personopplysninger trygge og å overholde gjeldende tele- og databeskyttelsesregulering i landene vi opererer, er vår høyeste prioritet.

Vi tar personvern på alvor, og vi vil informere deg om at vi bruker informasjonskapsler for å samle informasjon. Når du gir samtykke til vår personvernpolicy, betyr dette at du godtar vilkårene våre. Hvis du ikke godtar vår personvernpolicy, oppfordrer vi deg til ikke å engasjere eller samhandle med oss ​​på noen måte.

Les mer om hvordan og hvorfor vi samler inn data og hvordan vi håndterer dataene våre eller laster ned PDF-en.

 

LINK MOBILITY PERSONVERNERKLÆRING

LINK Mobility Group AS (org. Nr. 984 066 910) heretter kalt “LINK”. “LINK” er ansvarlig for behandling av personopplysninger. LINK behandler personopplysninger innenfor gjeldende lover og regler. LINK Mobility Group består av mange datterselskaper. Liste over alle LINK datterselskaper finner du her. Hvert datterselskap er ansvarlig for behandling av personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen.

Terminologi

Vi bruker noen vilkår som vil være vanlige i denne personvernerklæringen.

En registrert er en identifiserbar fysisk person;

En behandlingsansvarlig er den juridiske personen som, alene eller sammen med andre, bestemmer formål og midler for behandlingen av personopplysninger;

En databehandler er den juridiske personen som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige;

Personopplysninger er alle data som direkte eller indirekte er knyttet til en fysisk person (Registrert).

Databehandling av personopplysninger er all bruk av personopplysninger, inkludert innsamling, lagring, endring, overføring eller sletting.

Trafikkdata er data generert ved bruk av et nettverk. Som et eksempel, når en person bruker mobilnettverket, genereres informasjon om hvem som sender og mottar en melding eller en telefonsamtale, start- og sluttidspunkt og plasseringen av mobiltelefonen. Hvis trafikkdata direkte eller indirekte kan knyttes til deg som individ, klassifiseres disse som personopplysninger. Trafikkdata kan for eksempel brukes til faktureringsformål.

Anonyme data er data der alle identifiserende elementer er fjernet, noe som gjør det umulig å knytte dataene til en person.

LINK – LINK Mobility Group AS (org nr. 984 066 910 med datterselskaper)

Personvernerklæring og behandling av personopplysninger på LINK Mobility

Når du bruker LINK-produkter og -tjenester, behandler vi de generelle typer personopplysninger:

Hvis du allerede har signert en avtale med oss ​​om å bruke en eller flere av tjenestene våre, vil vi bruke dine personopplysninger som kunde eller leverandør.

Hvis du ikke allerede har signert en avtale med oss ​​og du kontakter oss ved hjelp av en av kanalene – som å besøke dette nettstedet – vil vi bruke dataene dine som en potensiell kunde eller potensiell leverandør.

Personopplysninger om våre kunder som de behandler ved hjelp av LINK-tjenester kalles sluttbrukerdata.

Behandlingen avhenger av hvilken type data du har gitt oss.

LINK tilbyr mange produkter og løsninger til sine kunder. Dette dokumentet presenterer generell beskrivelse av behandling av personopplysninger innen LINK Mobility, som kan være bredere eller smalere, avhengig av hvilken spesifikk løsning kunden kan bruke. Se produktspesifikke personvernerklæringer på gitte produktsider eller databehandlingsavtale.

LINK som dataansvarlig

Hvordan LINK behandler personopplysninger som behandlingsansvarlig er definert og beskrevet i denne personvernerklæringen, og eventuelt databehandlingsavtalen eller vilkårene mellom LINK og vår kunde / leverandør, eller den behandles på grunn av LINKs legitime juridiske interesse.

Kunder, kunderepresentanter og kundeansatte:

LINK kan innhente dine data som kunde når du for eksempel kontakter salgsteamet vårt, når du registrerer deg på nettstedet vårt eller registrerer deg for våre nett- eller e-posttjenester. Vi kan be deg om å oppgi personlig informasjon. Dette kan omfatte navn, adresse / postnummer / by / land, telefonnummer og / eller e-postadresse.

Vi kan også samle inn og behandle ytterligere personopplysninger eller informasjon du vil gi oss hvis du kontakter oss med spesifikke forespørsler og / eller søker om ledige stillinger, spørsmål om stillingsannonser eller spontane søknader.

Nettsted besøkende:

Vi kan også samle inn informasjon om ditt besøk på dette nettstedet gjennom bruk og plassering av informasjonskapsler. Dette inkluderer blant annet internettprotokolladressen (IP-adresse), nettlesertype, nettleserversjon, hvilke sider du besøker på nettstedet, varigheten av besøket og sidevisningen på datamaskinen din. Vi bruker informasjonskapsler for dette formålet. Du kan lese mer om informasjonskapsler nedenfor.

LINK Ansatte

Ansatte på alle nivåer i LINK Mobility er kjente med formålet med GDPR og hvordan du overholder gjeldende regler.

Eksempler på behandlingsaktiviteter når LINK fungerer som dataansvarlig:

Varsle kunder / leverandører og deres representanter og ansatte om:

Endringer i vilkår og betingelser, betalinger, andre regler eller personvernregler,

Endringer direkte knyttet til levering av tjenester innen LINK-tjenestene, m.in. slik som tjenesteoppdateringer, oppdateringer til tekniske forhold og dokumentasjon,

Betalingsstatus for realiserte tjenester (fakturering og betalingsstatus), inkludert rabattkoder for tjenester,

Svar på henvendelser:

eller spørsmål relatert til tjenester, vilkår eller betingelser, eller denne personvernerklæringen

til driften av LINK-tjenesten.

Informasjon relatert til kvaliteten på tjenesten.

En annen bruk:

Behandle sluttbrukerprofil og samtykke fra sluttbrukere.

Kontakt, eller for å holde besøkende eller nettstedet vårt informert om informasjon som LINK mener kan være av interesse for den besøkende (markedsføring) etter at en besøkende har sendt inn et webskjema på nettstedet vårt eller på annen måte (opt-in);

Få et innblikk i bruken av nettstedet vårt, som beskrevet nedenfor i informasjonskapselavdelingen;

Send meldinger som SMS eller e-post fra kunden vår (opptrer som behandlingsansvarlig) til sluttbrukeren (registrert).

Undersøkelser om kundetilfredshet.

Administrer medlemskap Formidle informasjon og tilbud om medlemskap.

Forbedre og evaluere nettstedet og tjenestene våre;

Utføre individuelle rettigheter;

Overhold lover og forskrifter.

Kategorier av personopplysninger

Avhengig av tjenesten og kundene som bruker den aktuelle tjenesten, kan vi som behandlingsansvarlig behandle personopplysninger innen følgende kategorier

Grunnleggende personlige data (for eksempel navn), kontaktinformasjon (som e-post, telefonnummer osv.).

Posisjonsdata, som GPS, Wi-Fi-posisjonsdata og posisjonsdata hentet fra prosessorens nettverk (det er ikke trafikkdata som definert nedenfor).

Trafikkdata: Personopplysninger behandlet i forbindelse med formidling av en kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnettverk eller fakturering av disse.

Data relatert til innholdet i kommunikasjonen, for eksempel e-post, talepost, SMS / MMS, nettleserdata osv.

Informasjon om besøk på dette nettstedet gjennom bruk og plassering av informasjonskapsler.

I noen tilfeller vil LINK kunne koble personopplysninger som er samlet inn av flere forskjellige tjenester, så lenge dataene samles inn for samme formål.

Dataene dine blir ikke brukt i et automatisert beslutningssystem, inkludert profilering.

Juridisk grunnlag for LINK-behandling er:

For å oppfylle avtalen for bruk av en tjeneste levert av LINK til sluttbrukeren, f.eks. i forhold til styringen av brukerprofilen eller medlemskapene og å varsle sluttbrukerne om endringer i, eller svare på henvendelser relatert til tjenester, vilkår og betingelser eller denne personvernerklæringen.

Å forfølge LINK legitime interesser (forutsatt at interessene til de registrerte ikke overstyrer slike interesser), f.eks. i forhold til å forbedre tjenestene eller brukeropplevelsen, å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav, for å forhindre tap eller skader på LINK eller tredjeparter eller å forhindre handlinger som kan kompromittere LINK eller en tredjeparts eiendom eller personopplysningene av de andre brukerne av tjenestene.

Samtykke, f.eks. i forhold til markedsføring av LINK-tjenester.

For å overholde en juridisk forpliktelse som LINK er underlagt f.eks. fortsatt lagring på grunn av lovbestemte lagringsregler for regnskapsformål.

Rett til å inngi klage til tilsynsmyndighet:

Hvis du mener at LINK-behandling av personopplysninger bryter med relevante databeskyttelsesforskrifter, har du rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten for ditt vanlige oppholdssted, arbeidssted eller sted for den påståtte overtredelsen, eller annen relevant tilsynsmyndighet.

LINK som databehandler

Hvordan LINK behandle personopplysninger som databehandler er definert og beskrevet i avtalen mellom LINK og vår kunde, databehandleren, og i beskrivelsen av de respektive tjenestene. Dataene om en person (Registrert) som vi behandler som databehandler, avhenger av hvilke av tjenestene våre som brukes av kunden.

LINK-behandling på vegne av kunden er underlagt en databehandlingsavtale (DPA), og LINK vil bare behandle personopplysninger for å tilby våre tjenester til kunden, og i samsvar med DPA og kundens instruksjoner. Ved oppsigelse av avtalen eller instruksjoner fra kunden, vil vi slette eller returnere de personopplysningene som er behandlet i henhold til avtalen, med mindre annet er påkrevd av obligatorisk lov.

Eksempler på behandlingsaktiviteter

Deleverktøy for å hjelpe deg med å sende SMS-meldinger (for eksempel nummerdatabase og mottak av numre).

Lag meldingslogger, statistikk og rapporter.

Berik personopplysninger med data fra tredjepartskilder (f.eks. Økonomiske og demografiske data fra offentlig tilgjengelige kilder) før anonymisering og segmentering for bruk i analyser for markedsførings- og rapporteringsformål. Vær oppmerksom på at LINK eller LINKs kunde ikke vil gjøre det til berikede data til de er anonymisert.

Overvåk trafikken for å sikre levering av meldinger og systemstabilitet.

Administrer samtykke fra den registrerte.

Lagre og administrer informasjon om dataemner på vegne av dataansvarlige.

Gi katalogtjenester.

Avhengig av tjenesten og kundens bruk av den aktuelle tjenesten, kan vi som databehandler behandle personopplysninger i følgende kategorier:

Grunnleggende personlige data (for eksempel navn), kontaktinformasjon (som e-post, telefonnummer osv.).

Spesielle kategorier av personopplysninger, som data som avslører rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk tro, fagforeningsmedlemskap eller helsedata.

Posisjonsdata, som GPS, Wi-Fi-posisjonsdata og posisjonsdata hentet fra prosessorens nettverk (det er ikke trafikkdata som definert nedenfor).

Trafikkdata: Personopplysninger behandlet i forbindelse med formidling av en kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnettverk eller fakturering av disse.

Data relatert til bruken av kundenes tjenester, for eksempel transaksjonshistorikk eller meldingshendelser.

Data relatert til innholdet i kommunikasjonen, for eksempel e-post, talepost, SMS / MMS, nettleserdata osv.

Juridisk grunnlag for behandling:

Databeskyttelsesavtale med kunden;

Dataemner kan når som helst:

Trekk tilbake samtykke til behandling av aktiviteter basert på samtykke.

Få tilgang til eller endre personopplysninger.

Be om eksport eller sletting av personopplysninger.

Be om begrensning av, eller motsette seg, behandling.

Avslutte avtalen.

Rett til å inngi klage til tilsynsmyndighet:

Hvis du mener at LINK-behandling av personopplysninger bryter med relevante databeskyttelsesforskrifter, har du rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten for ditt vanlige oppholdssted, arbeidssted eller sted for den påståtte overtredelsen, eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Datalagring

LINK vil oppbevare personopplysninger så lenge det er nødvendig å oppfylle formålene for behandlingen, og vil som hovedregel oppbevare personopplysninger til avtalen avsluttes eller til sluttbrukere ber om sletting. Vær oppmerksom på at juridiske forpliktelser, f.eks. lovbestemte regler knyttet til lagring for regnskapsformål eller antiterrorlover kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger etter at avtalen er avsluttet. Fortsatt lagring kan også forekomme der slik lagring er nødvendig for formålene med legitime interesser forfulgt av LINK, inkludert, men ikke begrenset til, etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

Hvordan beskytter vi personopplysninger?

Å beskytte personopplysninger er av største betydning for LINK. Vi jobber derfor kontinuerlig for å beskytte personopplysninger. Vår informasjonssikkerhetspolicy og personvernpolicy omfatter beskyttelse for personell, data, IT-infrastruktur, interne og offentlige nettverk, samt kontorbygg og tekniske fasiliteter. Spesifikke tekniske og organisatoriske tiltak finnes i vår databehandlingsavtale. Spesiell oppmerksomhet er gitt til informasjon som personopplysninger.

Vårt sikkerhetsarbeid tar sikte på å balansere risikoeksponering, forretningsverdi, tilgjengelig teknologi, sårbarheter og trusler for å overholde gjeldende lover, forskrifter samt kontraktsmessige krav.

LINK strever for å implementere sikkerhetstiltak ved å sette passende nivåer for beskyttelse av personopplysninger og ved å forhindre utlevering av personopplysninger til uautoriserte parter, eksternt og internt.

Hvem deler vi data med?

LINK kan utlevere personlige data til tredjepartsleverandører og hostingpartnere som utfører tjenester for LINK, for å kunne levere tjenestene.

Disse tredjepartsleverandørene vil bare bruke personopplysningene til de formålene de ble samlet inn og for å utføre sine tjenester mot LINK. Forholdet til slike tredjepartsleverandører vil bli styrt av en databehandlingsavtale.

Utlevering av personopplysninger til offentlige organer kan forekomme hvis og i den grad det kreves av lov og gjeldende regelverk.

Dine personopplysninger kan overføres til et tredjeland (USA) på grunnlag av en avgjørelse fra EU-kommisjonen som angir passende beskyttelsesnivå (beslutning av 12. juli 2016 om implementering av Privacy Shield-kontrakten) eller når det er hensiktsmessig inngått standard kontraktsklausuler med mottakeren.

Sosiale nettverk

LINK kan samle inn informasjon om deg i forbindelse med sosiale nettverk på flere måter

Når du velger å bli med (eller “like”) en LINK-side på et sosialt nettverksside (for eksempel LINK Mobility-siden på Facebook). I disse situasjonene kan det sosiale nettverkssiden gjøre noe informasjon om deg tilgjengelig for LINK. Se personvernreglene for nettstedet for sosiale nettverk for å lære mer.

Når du samhandler med en LINK sosial nettverksside eller innhold, kan vi bruke informasjonskapsler for å lære hvilke lenker du klikket på.

Når du gjør informasjon tilgjengelig på din sosiale nettverksside, kan vi samle inn den informasjonen.

Når du bruker funksjonen Sosial pålogging for å få tilgang til innhold i stedet for å sende et webskjema. Funksjonen Sosial pålogging gir besøkende på nettet muligheten til å koble seg til dine elektroniske programmer ved hjelp av deres sosiale nettverksidentitet. Besøkende kan bruke deres eksisterende sosiale nettverk som Facebook, LinkedIn, Twitter eller Salesforce for å omgå et skjema for registrering eller registrering. Sosial pålogging fanger besøkendes nåværende kontaktinformasjon og lagrer informasjonen direkte i databasen.

Hvis du vil vite mer om personvernpraksis for et nettsted for sosiale nettverk der du kommuniserer med LINK, kan du se personvernreglene for det nettstedet for sosiale nettverk.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

LINK bruker informasjonskapsler og lignende teknologier på våre nettsteder. Cookies hjelper oss med å bestemme de mest populære delene av nettstedene våre, hvilke sider som besøkes og hvor lenge. Dataene brukes til utvikling og analyse av tjenester og målretting av nettstedsannonser i tjenester levert av partnere.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder en streng med tegn som kan plasseres på datamaskinen eller mobilenheten din for å identifisere din unike nettleser eller enhet. Informasjonskapsler kan ikke skade datamaskinen eller filene på datamaskinen. Informasjonskapsler tillater bare et nettsted eller tjenester å vite om datamaskinen eller enheten din har besøkt nettstedet eller tjenesten tidligere. Cookies kan brukes til å forstå hvordan et nettsted eller en tjeneste brukes. De hjelper deg også med å navigere mellom sider mer effektivt, huske dine preferanser og generelt forbedre nettleseropplevelsen din.

Vi bruker informasjonskapsler for å

Aktiver bruk av tjenester som er tilgjengelige gjennom tjenesten, f.eks. Autentiserende informasjonskapsler som brukes til å logge på nettstedet og vedlikeholde påloggingsøkter på nettstedet.

Juster innholdet på nettstedet til individuelle preferanser for brukeren ved å “huske” brukerens valgte innstillinger og tilpasse brukergrensesnittet, f.eks. for det valgte språket eller regionen.

Lag statistikk som hjelper deg med å forstå hvordan nettstedsbrukere bruker nettsteder, noe som gir bedre tilpasning av nettstedet etter brukernes behov.

Lever annonseringsinnhold til nettstedsbrukere som er mer skreddersydd for deres interesser.

 

Vi bruker også Google Analytics, en nettanalysetjeneste basert på våre legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt online tilbud i henhold til artikkel 6 (1) i GDPR).

Google LLC (“Google”). Google bruker informasjonskapsler. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om brukernes bruk av det elektroniske tilbudet, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Google er sertifisert under Privacy Shield-avtalen og gir dermed en garanti for å overholde europeisk databeskyttelseslov

Google vil bruke denne informasjonen på våre vegne for å evaluere brukernes bruk av vårt online tilbud, for å samle rapporter om aktivitetene i dette online tilbudet, og for å gi ytterligere informasjon om bruken av dette online tilbudet og Internett-bruk relaterte tjenester for å tilby oss. Pseudonyme brukerprofiler kan opprettes fra de behandlede dataene.

Vi bruker bare Google Analytics med IP-anonymisering aktivert. Dette betyr at IP-adressen til brukere blir forkortet av Google i EU-land eller i andre kontraherende stater til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen overføres til en Google-server i USA og forkortes der. IP-adressen som overføres av brukerens nettleser, blir ikke slått sammen med andre Google-data. Brukere kan forhindre at informasjonskapsler lagres ved å justere nettleserprogramvaren.

Brukere kan også forhindre Google i å samle inn dataene som genereres av informasjonskapselen og relatere til bruken av nettstedet (inkludert IP-adressen), og ved å bruke dataene fra Google ved å gi den informasjonen som er tilgjengelig på følgende lenke. Last ned og installer nettleser-plugin http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

For mer informasjon om Googles databruk, ansettelses- og innsigelsesalternativer, se Googles personvernregler og presentasjonsinnstillingene Advertising by Google.

De innsamlede dataene vil bli slettet etter 12 måneder.

Kontaktinformasjon

Hvis du er en direkte kunde av LINK, kan du kontakte vår kundestøtte.

Vår kundestøtte kan også hjelpe deg med å komme i kontakt med LINK Data Protection Officer (DPO) – Jan Wieczorkiewicz.

Hvis du er sluttbruker av en LINK-kunde, kan du kontakte den aktuelle LINK-kunden direkte.

Hvis du ikke er en direkte klient av LINK, og du har mottatt en melding via LINK-systemer, vil vi informere deg om at dette bare kan skje på vegne av en av våre kunder. I dette tilfellet må du kontakte avsenderen av meldingen direkte. Hver LINK-klient erklærer at de har rett til å behandle personopplysningene til kundene som meldingen sendes til.

Endring av denne personvernerklæringen

LINK forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen. Den siste revisjonen skal erstatte alle tidligere versjoner. Den nåværende versjonen av personvernerklæringen vil være tilgjengelig på LINK webseller på forespørsel til enhver tid. Vi anbefaler at du sjekker personvernmeldingen fra tid til annen for å holde deg oppdatert med gjeldende varsel. Vi vil varsle deg om endringer i personvernerklæringen som du har rett til å motta informasjon om eller som krever ditt samtykke.

Other sites